รหัส ( Code ) O&M-8-53

ข้อมูล / สิ่งเพิ่มเติม ( Data & Adding )

สร้าง พ.ศ.2470 พิมพ์ประทับช้าง ที่มาของมีดหมอควานช้าง

รายละเอียด ( Details )

รหัส ( Code ) O&M-8-53


ชื่อ ( Name ) พระหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นครสวรรค์

( Phra Laung Phor Derm Wat Nong Po )

ประเภท ( Category ) เนื้อดิน ( Clay Mixed )

วรรณะ ( Shade ) เทา ( Gray )

จำนวน (Quantity ) 1 องค์ (1Piece )

ราคา ( Price ) YY0,000 บาท ( Baht/set )


เงื่อนไข ( Condition ) เรียกเก็บทันที 3,000บาท เมื่อขอพิสูจน์

จำนวนเงินนี้จะคืนชดเชย หลังจากบรรลุข้อตกลงในการซื้อ-ขาย

( 3,000 Baht Immediately First Charge for Checking )


The Amount Shall be Redeemed Once the Transaction Agreed.

**More Information by phone**

หมายเหตุ  ( Remark ) สอบถามราคาทางโทรศัพท์ ราคายืนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 จำหน่ายแยกองค์