รหัส ( Code ) O&M-7-53

ข้อมูล / สิ่งเพิ่มเติม ( Data & Adding )

พิมพ์พรายเดี่ยวสิบเอก สภาพสวยสมบูรณ์

รายละเอียด ( Details )

รหัส ( Code ) O&M-7-53


ชื่อ ( Name ) พระขุนแผน กรุบ้านกร่าง สุพรรณบุรี

( Phra Kunpan Khru Baan Grang )

ประเภท ( Category ) เนื้อดิน ( Clay Mixed )

วรรณะ ( Shade ) แดง ( Red )

จำนวน (Quantity ) 1 องค์ (1Piece )

ราคา ( Price )
YY0,000 บาท ( Baht/set )

เงื่อนไข ( Condition ) เรียกเก็บทันที 3,000บาท เมื่อขอพิสูจน์

จำนวนเงินนี้จะคืนชดเชย หลังจากบรรลุข้อตกลงในการซื้อ-ขาย

( 3,000 Baht Immediately First Charge for Checking )


The Amount Shall be Redeemed Once the Transaction Agreed.

**More Information by phone**

หมายเหตุ  ( Remark ) สอบถามราคาทางโทรศัพท์ ราคายืนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 จำหน่ายแยกองค์