รหัส ( Code ) O&M-5-53

ข้อมูล / สิ่งเพิ่มเติม ( Data & Adding )

พระเปิม องค์นี้ พิมพ์นิยม คราบสีส้มยังอยู่ครบ สภาพสมบูรณ์

รายละเอียด ( Details )

รหัส ( Code ) O&M-5-53


ชื่อ ( Name ) พระเปิม เนื้อเขียว กรุวัดดอนแก้ว ลำพูน

( Phra Perm Khru Wat Don Kaew Lum Poon )

ประเภท ( Category ) เนื้อดิน ( Sail Mixed )

วรรณะ ( Shade ) เขียวมอย ( Dark Green )

จำนวน (Quantity ) 1 องค์ (1Piece )

ราคา ( Price ) YY0,000 บาท ( Baht/set )


เงื่อนไข ( Condition ) เรียกเก็บทันที 5,000บาท เมื่อขอพิสูจน์

จำนวนเงินนี้จะคืนชดเชย หลังจากบรรลุข้อตกลงในการซื้อ-ขาย

( 5,000 Baht Immediately First Charge for Checking )


The Amount Shall be Redeemed Once the Transaction Agreed.

**More Information by phone**

หมายเหตุ  ( Remark ) สอบถามราคาทางโทรศัพท์ ราคายืนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 จำหน่ายยกชุดเท่านั้น