รหัส ( Code ) O&M-4-53

ข้อมูล / สิ่งเพิ่มเติม ( Data & Adding )

พระเม็ดมะเคล็ด องค์นี้ พิมพ์ใหญ่ เนื้อจัด กรุตาพุ่ม

รายละเอียด ( Details )

รหัส ( Code ) O&M-4-53


ชื่อ ( Name ) พระเม็ดมะเคล็ด พิมพ์ใหญ่ เกศหนา กำแพงเพชร

( Phra Med Ma Kled Pim Yai Gaed Nar )

ประเภท ( Category ) เนื้อดิน ( Soil Mixed )

วรรณะ ( Shade ) แดง ( Red )

จำนวน (Quantity ) 1 องค์ ( 1 Piece )

ราคา ( Price ) YZ0,000 บาท ( Baht/set )


เงื่อนไข ( Condition ) เรียกเก็บทันที 5,000บาท เมื่อขอพิสูจน์

จำนวนเงินนี้จะคืนชดเชย หลังจากบรรลุข้อตกลงในการซื้อ-ขาย

( 5,000 Baht Immediately First Charge for Checking )


The Amount Shall be Redeemed Once the Transaction Agreed.

**More Information by phone**

หมายเหตุ  ( Remark ) สอบถามราคาทางโทรศัพท์ ราคายืนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 จำหน่ายยกชุดเท่านั้น