รหัส ( Code ) O&M-1-53

ข้อมูล / สิ่งเพิ่มเติม ( Data & Adding )

พิมพ์ใหญ่ สภาพสวยสมบูรณ์

รายละเอียด ( Details )

รหัส ( Code ) O&M-1-53


ชื่อ ( Name ) พระถ้ำเสือ กรุวัดหลวง พิมพ์หน้าแก่ สุพรรณบุรี

( Phra Tamsers Khru Wat Luang Pim Na Khae )

ประเภท ( Category ) เนื้อดิน ( Soil Mixed )

วรรณะ ( Shade ) แดง ( Red )

จำนวน (Quantity ) 1 องค์ (1Piece )

ราคา ( Price ) XZ0,000 บาท ( Baht/set )


เงื่อนไข ( Condition ) เรียกเก็บทันที 3,000บาท เมื่อขอพิสูจน์

จำนวนเงินนี้จะคืนชดเชย หลังจากบรรลุข้อตกลงในการซื้อ-ขาย

( 3,000 Baht Immediately First Charge for Checking )


The Amount Shall be Redeemed Once the Transaction Agreed.

**More Information by phone**

หมายเหตุ  ( Remark ) สอบถามราคาทางโทรศัพท์ ราคายืนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 จำหน่ายยกชุดเท่านั้น