รหัส ( Code ) A&R-5-53

ข้อมูล / สิ่งเพิ่มเติม ( Data & Adding )

พุทธคุณ องค์ครูศิลปะการแสดง เมตตามหานิยม

รายละเอียด ( Details )

รหัส ( Code ) A&R-5-53


ชื่อ ( Name ) พระมหาบรมครู (พ่อแก่) หลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้ว

วัดเขาแหลม

( Phra Maha BarommaKoo Phor Khae Laungpoo Galeung Kiev

Kaew Wat Khoa Laem )

ประเภท ( Category ) เนื้อผงคลุกรัก

( Powder Mixed black varnish )

วรรณะ ( Shade ) น้ำตาลดำ ( Black Brown )

จำนวน (Quantity ) 1 องค์ (1Piece )

ราคา ( Price ) ZZ,000 บาท ( Baht/set )

เงื่อนไข ( Condition ) เรียกเก็บทันที 2,000บาท เมื่อขอพิสูจน์

จำนวนเงินนี้จะคืนชดเชย หลังจากบรรลุข้อตกลงในการซื้อ-ขาย

( 2,000 Baht Immediately First Charge for Checking )

The Amount Shall be Redeemed Once the Transaction Agreed.

**More Information by phone**

หมายเหตุ  ( Remark ) สอบถามราคาทางโทรศัพท์ ราคายืนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 จำหน่ายแยกองค์