รหัส ( Code ) A&R-2-53

ข้อมูล / สิ่งเพิ่มเติม ( Data & Adding )

ข้อมูลผู้สร้างไม่แน่ชัด สภาพสวยสมบูรณ์

รายละเอียด ( Details )

รหัส ( Code ) A&R-2-53


ชื่อ ( Name ) พระราหูอมจันทร์ หล่อโบราณ

( Phra Ra Hoo Aom Jan Antique Sculptuse )

ประเภท ( Category ) เนื้อโลหะสัมฤทธิ์ ( Bronze )

วรรณะ ( Shade ) ดำ ( Black )

จำนวน (Quantity ) 1 องค์ (1Piece )

ราคา ( Price ) ZZ,000 บาท ( Baht/set )

เงื่อนไข ( Condition ) เรียกเก็บทันที 3,000บาท เมื่อขอพิสูจน์

จำนวนเงินนี้จะคืนชดเชย หลังจากบรรลุข้อตกลงในการซื้อ-ขาย

( 3,000 Baht Immediately First Charge for Checking )

The Amount Shall be Redeemed Once the Transaction Agreed.

**More Information by phone**

หมายเหตุ  ( Remark ) สอบถามราคาทางโทรศัพท์ ราคายืนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 จำหน่ายยกชุดเท่านั้น