รหัส ( Code ) A&R-1-53

ข้อมูล / สิ่งเพิ่มเติม ( Data & Adding )

พิมพ์ดูดรก เนื้อผงว่านพุทธคุณ พิมพ์ต้นแบบหลวงพ่อเต๋

รายละเอียด ( Details )

รหัส ( Code ) A&R-1-53


ชื่อ ( Name ) พระกุมารแฝด หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง นครปฐม

( Phra Gumarn Faird Luang Phor Cham Wat Ta gong )

ประเภท ( Category ) เนื้อผงว่าน ( Herbal Powder )

วรรณะ ( Shade ) น้ำตาลดำ ( Black Brown )

จำนวน (Quantity ) 1 องค์ (1Piece )

ราคา ( Price ) XZ0,000 บาท ( Baht/set )

เงื่อนไข ( Condition ) เรียกเก็บทันที 3,000บาท เมื่อขอพิสูจน์

จำนวนเงินนี้จะคืนชดเชย หลังจากบรรลุข้อตกลงในการซื้อ-ขาย

( 3,000 Baht Immediately First Charge for Checking )

The Amount Shall be Redeemed Once the Transaction Agreed.

**More Information by phone**

หมายเหตุ  ( Remark ) สอบถามราคาทางโทรศัพท์ ราคายืนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 จำหน่ายยกชุดเท่านั้น