รหัส ( Code ) D&S-3-53

ชื่อ ( Name ) พระสังกัจจาย ศิลปะจีน หล่อโบราณ ( Phra Sung Gat Jaie Chinese’s Art Antique sculptuse )

ประเภท ( Category ) เนื้อโลหะสัมฤทธ์ ( Bronze )

วรรณะ ( Shade ) ดำ ( Black )

ราคา ( Price ) ยินดีให้ผู้สนใจเสนอราคา ( price Offer ) X,000,000 บาท ( Baht )

ข้อมูล / สิ่งเพิ่มเติม ( Data & Adding ) ศิลปะจีน รูปแบบที่หาชมได้ยาก ( Chinese’s Art, Old Style )

**More Information by phone**

หมายเหตุ  ( Remark ) สอบถามราคาทางโทรศัพท์