ยุคเก่า
รหัส ( Code ) D&S-1-53
เกจิสร้าง ล้อพิมพ์
รหัส ( Code ) D&S-2-53

ชื่อ ( Name ) พระปิดตาพังพะกาฬ พิมพ์เศียรโต ผมจุก ( Phra Somdej Wat Rakang Pim Yai )

ประเภท ( Category ) เนื้อโลหะสัมฤทธ์ ( Bronze )

วรรณะ ( Shade ) แดงเหลือบดำ ( Red Mixed Black )

ราคา ( Price ) ยินดีให้ผู้สนใจเสนอราคา ( price Offer ) X,X00,000 บาท ( Baht )

ข้อมูล / สิ่งเพิ่มเติม ( Data & Adding ) ศิลปะโบราณนครศรีธรรมราช ที่หาชมได้ยาก

( Hight Classic of Art Old Style )

**More Information by phone**

หมายเหตุ  ( Remark ) สอบถามราคาทางโทรศัพท์