รหัส ( Code ) T10GU-7-53

ข้อมูล / สิ่งเพิ่มเติม ( Data & Adding )

พิมพ์กลางฐานสูง พระสภาพสวย ลายผ้าชัด

รายละเอียด ( Details )

รหัส ( Code ) T10GU-7-53


ชื่อ ( Name ) พระร่วงประทานพร หลังลายผ้า กรุวัดพระศรีฯ ลพบุรี

( Phra Ruang Pratarnporn Lang Lai pa Khru Wat Phra Sriฯ )

ประเภท ( Category ) เนื้อโลหะตะกั่วสนิมแดง ( Red Lead )

วรรณะ ( Shade ) น้ำตาลอมแดง ( Red Brown )

จำนวน (Quantity ) 1 องค์ (1 Piece )

ราคา ( Price ) YY0,000 บาท ( Baht/set )

เงื่อนไข ( Condition ) เรียกเก็บทันที 3,000บาท เมื่อขอพิสูจน์

จำนวนเงินนี้จะคืนชดเชย หลังจากบรรลุข้อตกลงในการซื้อ-ขาย

( 3,000 Baht Immediately First Charge for Checking )

The Amount Shall be Redeemed Once the Transaction Agreed.

**More Information by phone**

หมายเหตุ  ( Remark ) สอบถามราคาทางโทรศัพท์ ราคายืนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 จำหน่ายแยกองค์