รหัส ( Code ) T10GU-6-53

ข้อมูล / สิ่งเพิ่มเติม ( Data & Adding )

กรุ ศรีสัชนาลัย สภาพสวย หลังลายผ้าชัด

รายละเอียด ( Details )

รหัส ( Code ) T10GU-6-53


ชื่อ ( Name ) พระร่วงประทานพร พิมพ์เข่าคู้ หลังลายผ้า สุโขทัย

( Phra Ruang Pratarnporn Pim Kao Kue Lang Lai pa Sukothai )

ประเภท ( Category ) เนื้อโลหะตะกั่วสนิมแดง ( Red Lead )

วรรณะ ( Shade ) ขาวอมแดง ( White Red )

จำนวน (Quantity ) 1 องค์ (1 Piece )

ราคา ( Price ) X,Y00,000 บาท ( Baht/set )

เงื่อนไข ( Condition ) เรียกเก็บทันที 5,000บาท เมื่อขอพิสูจน์

จำนวนเงินนี้จะคืนชดเชย หลังจากบรรลุข้อตกลงในการซื้อ-ขาย

( 5,000 Baht Immediately First Charge for Checking )

The Amount Shall be Redeemed Once the Transaction Agreed.

**More Information by phone**

หมายเหตุ  ( Remark ) สอบถามราคาทางโทรศัพท์ ราคายืนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 จำหน่ายแยกองค์