รหัส ( Code ) T10GU-3-53

ข้อมูล / สิ่งเพิ่มเติม ( Data & Adding )

เจ้าของพระชุดนี้ใช้เวลาสะสมมากกว่า 10 ปี

รายละเอียด ( Details )

รหัส ( Code ) T10GU-3-53


ชื่อ ( Name ) พระอุปคุต พิมพ์สมาธิ หลังยันต์จาร

( Phra Auppakuit Pim Samati Lang Yan Jarn )

ประเภท ( Category ) เนื้อโลหะสัมฤทธิ์ ( Bronze )

วรรณะ ( Shade ) แดงเหลือบดำ ( Red Mixed Black )

จำนวน (Quantity ) 1 ใน 5 องค์ (1InTop5Group) ( Piece )

ราคา ( Price ) YY0,000 บาท ( Baht/set )

เงื่อนไข ( Condition ) เรียกเก็บทันที 3,000บาท เมื่อขอพิสูจน์

จำนวนเงินนี้จะคืนชดเชย หลังจากบรรลุข้อตกลงในการซื้อ-ขาย

( 3,000 Baht Immediately First Charge for Checking )

The Amount Shall be Redeemed Once the Transaction Agreed.

**More Information by phone**

หมายเหตุ  ( Remark ) สอบถามราคาทางโทรศัพท์ ราคายืนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 จำหน่ายยกชุดเท่านั้น