รหัส ( Code ) T10GU-10-53

ข้อมูล / สิ่งเพิ่มเติม ( Data & Adding )

กรุเดียวกับ พระร่วงเทริดขนนก ซุ้มเรื่อนแก้ว

รายละเอียด ( Details )

รหัส ( Code ) T10GU-10-53


ชื่อ ( Name ) พระนารายณ์ คาบศร กรุสมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรี

( Phra Narai Kabsorn Khru Somdej Phra Narai Lopburi )

ประเภท ( Category ) เนื้อโลหะชินเงิน ( Silver Mixed )

วรรณะ ( Shade ) สนิมเงินดำ ( Black Silver )

จำนวน (Quantity ) 1 องค์ (1 Piece )

ราคา ( Price ) YY0,000 บาท ( Baht/set )

เงื่อนไข ( Condition ) เรียกเก็บทันที 3,000บาท เมื่อขอพิสูจน์

จำนวนเงินนี้จะคืนชดเชย หลังจากบรรลุข้อตกลงในการซื้อ-ขาย

( 3,000 Baht Immediately First Charge for Checking )

The Amount Shall be Redeemed Once the Transaction Agreed.

**More Information by phone**

หมายเหตุ  ( Remark ) สอบถามราคาทางโทรศัพท์ ราคายืนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 จำหน่ายแยกองค์