รหัส ( Code ) T10GP-4-53

ข้อมูล / สิ่งเพิ่มเติม ( Data & Adding )

พระปิดตาพิมพ์เอก พิมพ์ใหญ่ วัดบางเดื่อ

รายละเอียด ( Details )

รหัส ( Code ) T10GP-4-53


ชื่อ ( Name ) พระปิดตาเศียรฤาษีหลวงปู่เกิด วัดบางเดื่อ นนทบุรี

( Phra Pid Ta Sean Ler Sri Luang Poo Gaid Wat Bang Duer )

ประเภท ( Category ) เนื้อโลหะสัมฤทธิ์ ( Bronze )

วรรณะ ( Shade ) แดงเหลือบดำ ( Red Mixed Black )

จำนวน (Quantity ) 1 ใน 5 องค์ (1InTop5Group) ( Piece )

ราคา ( Price ) X,Y00,000 บาท ( Baht/set )

เงื่อนไข ( Condition ) เรียกเก็บทันที 5,000บาท เมื่อขอพิสูจน์

จำนวนเงินนี้จะคืนชดเชย หลังจากบรรลุข้อตกลงในการซื้อ-ขาย

( 5,000 Baht Immediately First Charge for Checking )

The Amount Shall be Redeemed Once the Transaction Agreed.

**More Information by phone**

หมายเหตุ  ( Remark ) สอบถามราคาทางโทรศัพท์ ราคายืนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 จำหน่ายยกชุดเท่านั้น