รหัส ( Code ) T10GP-3-53

ข้อมูล / สิ่งเพิ่มเติม ( Data & Adding )

พระปิดตาพิมพ์เอก วัดพระเนียงแตก พิมพ์ขมวดมวยใหญ่

รายละเอียด ( Details )

รหัส ( Code ) T10GP-3-53


ชื่อ ( Name ) พระปิดตา หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก นครปฐม

( Phra Pid Ta Luang Phor Ta Wat Pa neang Tag )

ประเภท ( Category ) เนื้อโลหะสัมฤทธิ์ ( Bronze )

วรรณะ ( Shade ) ดำเหลือบแดง ( Black Mixed Red )

จำนวน (Quantity ) 1 ใน 5 องค์ (1InTop5Group) ( Piece )

ราคา ( Price ) X,Y00,000 บาท ( Baht/set )

เงื่อนไข ( Condition ) เรียกเก็บทันที 5,000บาท เมื่อขอพิสูจน์

จำนวนเงินนี้จะคืนชดเชย หลังจากบรรลุข้อตกลงในการซื้อ-ขาย

( 5,000 Baht Immediately First Charge for Checking )

The Amount Shall be Redeemed Once the Transaction Agreed.

**More Information by phone**

หมายเหตุ  ( Remark ) สอบถามราคาทางโทรศัพท์ ราคายืนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 จำหน่ายยกชุดเท่านั้น