รหัส ( Code ) T10GP-10-53

ข้อมูล / สิ่งเพิ่มเติม ( Data & Adding )

พิมพ์หลังยันต์นูน / หายาก ( Pim Lang Yan Noon )

รายละเอียด ( Details )

รหัส ( Code ) T10GP-10-53


ชื่อ ( Name ) พระปิดตา หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม

( Phra Pid Ta Luang Poo Bun Wat Glang Bang Kaew )

ประเภท ( Category ) ผงคลุกรัก

( Powder Mixed Black Varnish )

วรรณะ ( Shade ) ดำตาลดำ ( Black Brown )

จำนวน (Quantity ) 1 องค์ (1Piece )

ราคา ( Price ) X,000,000. บาท ( Baht/set )

เงื่อนไข ( Condition ) เรียกเก็บทันที 5,000บาท เมื่อขอพิสูจน์

จำนวนเงินนี้จะคืนชดเชย หลังจากบรรลุข้อตกลงในการซื้อ-ขาย

( 5,000 Baht Immediately First Charge for Checking )

The Amount Shall be Redeemed Once the Transaction Agreed.

**More Information by phone**

หมายเหตุ  ( Remark ) สอบถามราคาทางโทรศัพท์ ราคายืนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 จำหน่ายแยกองค์