รหัส ( Code ) T10GP-1-53

พระปิดตายันต์น่อง หลวงพ่อทับ วัดทอง กทม
( Phra Pid Ta Yan Nong Luang Phor Tub Wat Thong Bkk )
รหัส ( Code ) T10GP-2-53

พระปิดตา หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก นครปฐม
( Phra Pid Ta Luang Phor Ta Wat Pa neang Tag )
รหัส ( Code ) T10GP-3-53

พระปิดตา หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก นครปฐม
( Phra Pid Ta Luang Phor Ta Wat Pa neang Tag )
รหัส ( Code ) T10GP-4-53

พระปิดตาเศียรฤาษีหลวงปู่เกิด วัดบางเดื่อ นนทบุรี
( Phra Pid Ta Sean Ler Sri Luang Poo Gaid Wat Bang Duer )
รหัส ( Code ) T10GP-5-53

พระปิดตา หลวงพ่อเจ็ก วัดเขาแดง ( ตะวันตก )
( Phra Pid Ta Luang Phor Jeg Wat Khao Dang Ta Wan Toke )
รหัส ( Code ) T10GP-6-53

พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ ชลบุรี
( Phra Pid Ta Luang Phor Kaew Wat Kruerwan Chonburi )
รหัส ( Code ) T10GP-7-53

พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ ชลบุรี
( Phra Pid Ta Luang Phor Kaew Wat Kruerwan Chonburi )
รหัส ( Code ) T10GP-8-53

พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง นนทบุรี
( Phra Pid Ta Luang Poo Aeim Wat Saparnsoong Nontaburi )
รหัส ( Code ) T10GP-9-53

พระปิดตา หลวงพ่อครน วัดบางแซะ มาเลเซีย
( Phra Pid Ta Luang Phor Kurn Wat Bang Zair Malaysia )
รหัส ( Code ) T10GP-10-53

พระปิดตา หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม
( Phra Pid Ta Luang Poo Bun Wat Glang Bang Kaew )
พระโชว์ในครั้งต่อไป Next Time Show...
©2010 Sart Lair Silp Amulet All Rights Reserved. Email : Sart_Silp@yahoo.com