รหัส ( Code ) FA-8-53

ข้อมูล / สิ่งเพิ่มเติม ( Data & Adding )

เหรียญสร้าง พ.ศ.2469 พิมพ์นิยม ขอเบ็ด

รายละเอียด ( Details )

รหัส ( Code ) FA-8-53


ชื่อ ( Name ) เหรียญพระหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ กทม.

( Phra Laung Phor Klun Wat Phra Yat )

ประเภท ( Category ) เหรียญโลหะเงิน ( Silver Coin )

วรรณะ ( Shade ) ขาว ( White Silver )

จำนวน (Quantity ) 1 องค์ ( 1 Piece )

ราคา ( Price ) X,Y00,000 บาท ( Baht/set )

เงื่อนไข ( Condition ) เรียกเก็บทันที 5,000บาท เมื่อขอพิสูจน์

จำนวนเงินนี้จะคืนชดเชย หลังจากบรรลุข้อตกลงในการซื้อ-ขาย

( 5,000 Baht Immediately First Charge for Checking )

The Amount Shall be Redeemed Once the Transaction Agreed.

**More Information by phone**

หมายเหตุ  ( Remark ) สอบถามราคาทางโทรศัพท์ ราคายืนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 จำหน่ายแยกองค์