รหัส ( Code ) FA-7-53

ข้อมูล / สิ่งเพิ่มเติม ( Data & Adding )

เหรียญสร้าง พ.ศ.2497

รายละเอียด ( Details )

รหัส ( Code ) FA-7-53


ชื่อ ( Name ) เหรียญพระหลวงพ่อจุลนาค วัดอนงคาราม กทม.

( Phra Laung Phor Junnak Wat Anongkaram )

ประเภท ( Category ) เหรียญโลหะทองแดง ( Copper Coin )

วรรณะ ( Shade ) แดง ( Red )

จำนวน (Quantity ) 1 องค์ ( 1 Piece )

ราคา ( Price ) ZZ,000 บาท ( Baht/set )

เงื่อนไข ( Condition ) เรียกเก็บทันที 2,000บาท เมื่อขอพิสูจน์

จำนวนเงินนี้จะคืนชดเชย หลังจากบรรลุข้อตกลงในการซื้อ-ขาย

( 2,000 Baht Immediately First Charge for Checking )

The Amount Shall be Redeemed Once the Transaction Agreed.

**More Information by phone**

หมายเหตุ  ( Remark ) สอบถามราคาทางโทรศัพท์ ราคายืนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 จำหน่ายแยกองค์