รหัส ( Code ) FA-6-53

ข้อมูล / สิ่งเพิ่มเติม ( Data & Adding )

เหรียญ พ.ศ.2518 พิมพ์นาคปรกไตรมาส สระ "อุ" ยาว

รายละเอียด ( Details )

รหัส ( Code ) FA-6-53


ชื่อ ( Name ) เหรียญพระหลวงปู่ทิม วัดระหารไร่ ระยอง

( Phra Laung Poo Tim Wat Raharn Rai )

ประเภท ( Category ) เหรียญโลหะทองแดง ( Copper Coin )

วรรณะ ( Shade ) แดง ( Red )

จำนวน (Quantity ) 1 องค์ ( 1 Piece )

ราคา ( Price ) YY0,000 บาท ( Baht/set )

เงื่อนไข ( Condition ) เรียกเก็บทันที 3,000บาท เมื่อขอพิสูจน์

จำนวนเงินนี้จะคืนชดเชย หลังจากบรรลุข้อตกลงในการซื้อ-ขาย

( 3,000 Baht Immediately First Charge for Checking )

The Amount Shall be Redeemed Once the Transaction Agreed.

**More Information by phone**

หมายเหตุ  ( Remark ) สอบถามราคาทางโทรศัพท์ ราคายืนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 จำหน่ายแยกองค์