รหัส ( Code ) FA-3-53

ข้อมูล / สิ่งเพิ่มเติม ( Data & Adding )

เหรีญ พ.ศ.2503 ชุดที่ 2 ( หน้าหนุ่ม ) สภาพสวยสมบูรณ์

รายละเอียด ( Details )

รหัส ( Code ) FA-3-53


ชื่อ ( Name ) เหรียญพระหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เพชรบุรี

( Phra Laung Phor Dang Wat Kaobandai It )

ประเภท ( Category ) เหรียญโลหะทองแดง ( Copper Coin )

วรรณะ ( Shade ) แดง ( Red )

จำนวน (Quantity ) 1 องค์ ( 1 Piece )

ราคา ( Price ) YY0,000 บาท ( Baht/set )

เงื่อนไข ( Condition ) เรียกเก็บทันที 5,000บาท เมื่อขอพิสูจน์

จำนวนเงินนี้จะคืนชดเชย หลังจากบรรลุข้อตกลงในการซื้อ-ขาย

( 5,000 Baht Immediately First Charge for Checking )

The Amount Shall be Redeemed Once the Transaction Agreed.

**More Information by phone**

หมายเหตุ  ( Remark ) สอบถามราคาทางโทรศัพท์ ราคายืนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 จำหน่ายยกชุดเท่านั้น