รหัส ( Code ) FA-1-53

เหรียญพระหลวงปู่ทวด รุ่นแรก วัดช้างให้ ปัตตานี
( Phra Laung Poo Twoad Ruen Rank Wat Chang Hai )
รหัส ( Code ) FA-2-53

เหรียญพระหลวงพ่อคงวัดบางกะพ้อมสมุทรสงคราม
( Phra Laung Por Koing Wat Bang Ga Phom )
รหัส ( Code ) FA-3-53

เหรียญพระหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เพชรบุรี
( Phra Laung Phor Dang Wat Kaobandai It )
รหัส ( Code ) FA-4-53

เหรียญพระหลวงปู่ทิม วัดระหารไร่ ระยอง
( Phra Laung Poo Thim Wat Raharn Rai )
รหัส ( Code ) FA-5-53

เหรียญพระทรงผนวช ภูมิปาโล กรุงเทพฯ
( Phra Zhong Pa Noad Phu Mi Pa Lo Bkk )
รหัส ( Code ) FA-6-53

เหรียญพระหลวงปู่ทิม วัดระหารไร่ ระยอง
( Phra Laung Poo Tim Wat Raharn Rai )
รหัส ( Code ) FA-7-53

เหรียญพระหลวงพ่อจุลนาค วัดอนงคาราม กทม.
( Phra Laung Phor Junnak Wat Anongkaram )
รหัส ( Code ) FA-8-53

เหรียญพระหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ กทม.
( Phra Laung Phor Klun Wat Phra Yat )
พระโชว์ในครั้งต่อไป Next Time Show...
©2010 Sart Lair Silp Amulet All Rights Reserved. Email : Sart_Silp@yahoo.com