รหัส ( Code ) T5GB-1-53

ข้อมูล / สิ่งเพิ่มเติม ( Data & Adding )

พระองค์นี้ เจ้าของเดิมตระกูล ‘ เก่า ’

รายละเอียด ( Details )

รหัส ( Code ) T5GB-1-53


ชื่อ ( Name ) พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (พระประธาน)

( Phra Somdej Wat Rakang Pim Yai )

ประเภท ( Category ) เนื้อผง ( Powder Mixed )

วรรณะ ( Shade ) ขาว ( White )

จำนวน (Quantity ) 1 ใน 5 องค์ (1InTop5Group) ( Piece )

ราคา ( Price ) XX,000,000. บาท ( Baht/set )


เงื่อนไข ( Condition ) เรียกเก็บทันที 10,000บาท เมื่อขอพิสูจน์

จำนวนเงินนี้จะคืนชดเชย หลังจากบรรลุข้อตกลงในการซื้อ-ขาย

( 10,000 Baht Immediately First Charge for Checking )


The Amount Shall be Redeemed Once the Transaction Agreed.

**More Information by phone**

หมายเหตุ  ( Remark ) สอบถามราคาทางโทรศัพท์ ราคายืนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 จำหน่ายยกชุดเท่านั้น